1- هرگونه بحث سياسي،توهين به مقدسات و اديان کاملا ممنوع مي باشد.
2- ارسال تبليغات از سايت ها و وبلاگ هاي ديگر به هر عنوان کاملا ممنوع ميباشد.
3- هرگونه بحث در مورد مسائل جنسي و خلاف شرع اسلامي کاملا ممنوع ميباشد.
4- توهين به مديران و دخالت در کار ناظرين چت روم ممنوع مي باشد.
5- هرگونه جوک و لطيفه توهين آميز و قوميتي ممنوع مي باشد.